Huishoudelijk reglement

Als sporter ga ik akkoord met de volgende huisregels:

 1. Ik kom op tijd voor de les. Ik wacht op de lesgevers voor het betreden van de zaal.
 2. Jiujitsu is een contactsport. Ik draag zorg voor mijn persoonlijke hygiëne, mijn gezondheid en voor mijn kimono.
 3. Mijn gezondheid laat toe om deel te nemen aan de sportactiviteiten van de club. Bij twijfels onderga ik een medische keuring en zorg ik voor een medisch attest.
 4. Ik draag zorg voor de trainingszaal en voor de kleedkamers. Ik laat alles netjes achter.
 5. Op de mat zijn geen schoenen en juwelen toegelaten.
 6. Ik betaal tijdig mijn jaarlijkse bijdrage voor het lidgeld en de medische verzekering.
 7. Ik behandel altijd iedereen met respect, verbaal en fysiek.
 8. Ik volg de instructies van de lesgevers zo goed mogelijk op. Ik voer de technieken met voldoende controle uit om de trainingspartner niet onnodig pijn te doen.
 9. Ik geef toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens (alsook van een ouder of voogd, bij minderjarigen) wanneer nodig voor de werking van de club en de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie zoals vastgelegd in de privacyverklaring van de club, alsook voor gebruik
  van sfeerbeelden in de communicatie van de club.
 10. De club doet haar best om een aangename, veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor alle deelnemers. Een sportongeval kan nooit worden uitgesloten en als sporter aanvaard ik dit risico, hoe klein ook. De Antwerpse Jiujitsuschool, de lesgevers en de andere medesporters kunnen hiervoor niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
 11. De Antwerpse Jiujitsuschool, de lesgevers en medeleden kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van (wan)gedrag van welbepaalde leden ten aanzien van andere leden, van derden of van de uitbater van de sportinfrastructuur.