Trainingen voor kinderen

Op woensdag namiddag krijgen de zes- tot elfjarigen de kans om zich uit te leven. Er wordt de kinderen op een speelse manier een basis jiujitsu, judo en karate bijgebracht. Zo leren ze o.a. zich te bevrijden op contact aanvallen, te werpen en te vallen, hoe ze moeten grondvechten, slaan, trappen, afweren, etc. Door veel bezig te zijn met bewegen, leren kinderen hun eigen lichaam kennen en beheersen. Dit draagt bij aan de motorische ontwikkeling van het kind. Door positieve motivatie en de aard van het bewegen (een speelse vorm van zelfverdediging) krijgen ook het zelfvertrouwen en de weerbaarheid een boost.

Tijdens de uitlegmomenten in de les wordt interactie aangemoedigd. Op die manier denken de leerlingen actief zelf mee en leren ze op termijn zelf om verdedigingen te bedenken.

Verder wordt er tijdens de lessen respect en discipline bijgebracht. Discipline aangeleerd in de jeugdjaren kan later evolueren tot zelfdiscipline.